13 Nisan 2024 Cumartesi
     


  • Kaza Tesbit Tutanağı
  • Can Kazaları
  • Ev Kazaları
  • Araba Kazaları
  • Hırsızlık
  • Zorunlu Deprem Sigortası

KÂR KAYBI SİGORTASI HAKKINDA

Kâr Kaybı sigortaları; işletmenin sabit kıymetleri için yaptırmış olduğunuz poliçe kapsamına giren risklerden birinin gerçekleşmesi sonucu ticari faaliyetinizin tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan kar kayıplarını poliçede belirtilen tazminat süresi içinde olmak kaydı ile karşılar.

Siz de en yakın acentemize gelerek Kar Kaybı sigortaları ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.